سنسور VolumeView محصول کمپانی Edwards Lifesciences که همراه با مانیتور EV1000 مورد استفاده قرار می گیرد، پارامترهای حجمی- ریوی  را اندازه گیری میکند. این سنسور ترسیم واضح و واقعی از شرایط فیزیولوژیکی شامل حجم مایع ریوی را نمایش می دهد.

ست VolumeView شامل سنسور VolumeView، کاتتر شریانی فمورال VolumeView و VolumeView Thermistor Manifold می باشد که تصاویر آنها در زیر آمده است.

a

این سنسور پس از اتصال به مانیتور EV1000 پارامترهای حجمی (EVLW,PVPI,GEDV,GEF) که برای درمان ادم ریه، آسیب های شدید ریوی و یا سندروم حاد سیستم تنفسی استفاده می شود را اندازه گیری کرده و همین طور پارامترهای  (CO,SV,SVR,SVV) به صورت مداوم نمایش داده می شوند.

b

محصولات