میزبان شما هستیم در هفتمین کنگره بین المللی مراقبتهای ویژه ایران از ۱۸ الی ۲۰ دی ماه ۱۳۹۸

- سالن همایشهای رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران

برچسب ها :