انواع کابل های پیس میکر خارجی ساخت کمپانی Fiab ایتالیا بوده که قابلیت نصب به انواع مدل های دستگاه پیس میکر خارجی را دارند و رابط سیم قلبی پیس میکر و لید قلبی پیس میکر به ژنراتور میباشد.

محصولات