کمپانی Best Cyclotron System Inc, BCSI از جمله کمپانیهای زیر مجموعه ی Team Best بوده که قادر به ارائه بسته یپیشنهادی ویژه ای شامل سیستم سیکلوترون، تارگت های مربوط به واحد سنتز، آزمایشگاه رادیوشیمی و سیستم QA می باشد.هدف  کمپانی دسترسی به رادیوایزوتوپ های ارزان تر، تخصصی و قابل اعتماد با کیفیت بالا جهت استفاده در بخش های پزشکی هسته ای و پرتودرمانی است. سیکلوترونهای مربوطه با توجه به نیاز مراکز طراحی و ساخته می شوند و شامل مدل های B15, B25, B28u, B35, B70 MeV می باشند.

Range of Radio-isotopes

FDG, to even Technicium99 and Mo99

محصولات