رینگ Physio،رینگ آنولوپلاستی (رینگ ترمیم حلقه دریچه) مختص ترمیم دریچه میترال می باشد.این رینگ زین اسبی شکل (saddle-shape) و semi-rigid است یعنی بخش خلفی آن انعطاف پذیر (flexible) و بخش قدامی آن سخت (Rigid) می باشد که این ویژگی ها بر اساس آناتومی طبیعی دریچه میترال طراحی شده است. در این رینگ "مفهوم بازسازی" (remodeling concept) رعایت شده است بدین معنی که بر اساس آناتومی میترال نسبت 3 به 4 بین قطرهای طولی (قدامی- خلفی) و عرضی آنولوس در حین سیستول کاملا رعایت شده است.این رینگ در سایزهای 40-24 (mm) موجود می باشد.

محصولات