این سنسور به منظور اندازه گیری اکسیژن وریدی (Scvo2) در کودکان و جلوگیری از هایپوکسی شدن بافت ها مورد استفاده قرار می گیرد.

 • این سنسور باعث کاهش مرگ در بیماران با مشکل مادرزادی قلبی می شود.
 • سنسور اندازه گیری اکسیژن خون کودکان، بهترین هشدار را در خصوص ناکافی بودن میزان اکسیژن انتقالی می دهد.
 • اندازه گیری مداوم Scvo2 در کنار بقیه ی پارامترها انتقالی از قبیل (علائم حیاطی، لاکتات،...) به عنوان یک نمایشگر عملکرد سیستم قلبی عروقی مورد استفاده قرار می گیرد.
 • تغییرات حاد در سیستم انتقال و جذب اکسیژن را تشخیص می دهد.
 • کاهش میزان اکسیژن انتقالی را مشخص می کند . که یکی از قابلیت های سیستم های جدید است و در سیستم های قدیمی قابل تشخیص نبود.

در مدیریت بیماری های پیچیده کودکان کاربرد دارد از جمله:

 • Congenital heart disease and other complex cardiac patients
 • Sepsis and septic shock
 • Trauma
 • Brain injuries
 • Acute Respiratory Distress Syndrome ARDS
 • Other high-risk patients
 • Convenient, accurate and easy to use.

این سیستم روش قرار گیری مشابه با Central Line دارد و در Subclavian  ( ورید تحت ترقوه ای) یا Internal Jugular (ورید ژیگولار داخلی) قرار می گیرد و این قابلیت را دارد که به طور همزمان Scvo2  ، فشار و حجم مایع را نمایش می دهد و دارای 2 یا سه لومن برای نمایش است.

محصولات