میزبان شماییم در چهارمین کنگره بین المللی بیهوشی قلب ایران که از تاریخ  20 الی 22 دی ماه در سالن همایش های بین المللی ابوریحان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران برگزار میگردد.